Obiective

Cateva din obiectivele noastre sunt:

  • Educarea, formarea si perfectionarea specialistilor in evaluarea si managementul riscurilor tehnologice
  • Participarea la elaborarea la nivel local a standardelor, normelor tehnice, ghidurilor de fabricatie si a altor tipuri de documente normative in domeniul prevenirii si controlului contaminarii
  • Promovarea de noi metode si modele de evaluare si management al riscurilor
  • Promovarea cercetarii tehnico-stiintifice in domeniul prevenirii, studiului si controlului contaminarii
  • Coordonarea de programe necesare realizarii politicilor in domeniul riscului si documentarii unui sistem de biosiguranta si biosecuritate